Sekanina Legal | Mezinárodní právo, ochrana investic, arbitráž

Jaká je minimální výše škody, kterou se vyplatí žalovat

Minimální výše škody, kterou se vyplatí žalovat, je daleko nižší, než se obecně má za to. Ve veřejnosti, a to i v právnické a podnikatelské, stále převládá přesvědčení, že investiční arbitráž znamená pouze spory z velkých investic, jako byla investice Nomury do IPB či investice CME do TV Nova. To je logické, protože pouze takovéto velké arbitráže přitahují mediální pozornost. V jejich stínu se však odehrává celá řada arbitráží, ve kterých jde o daleko menší částky peněz. Málo známá arbitráž Pren Nreka v. Česká republika je v tomto kontextu ilustrativní. V arbitráži s Prenem Nrekou šlo o pronájem nebytových prostor o rozloze pouhých 309 metrů čtverečních! Na základě tohoto údaje je tedy celkem jednoduché si představit, o jak velké částky v arbitráži šlo.

V případě Vašeho zájmu Vám pomůžeme vyhodnotit, zda malý nárok vůči hostitelskému státu má smysl žalovat. Navíc známe možnosti, jak náklady na vedení arbitráže efektivně snižovat.