Sekanina Legal | Mezinárodní právo, ochrana investic, arbitráž

Co je investiční arbitráž

V investičních arbitrážích žalují zahraniční investoři hostitelské státy za poškození či neochránění investic.  Aby investor mohl zažalovat hostitelský stát, nemusí s ním mít uzavřenu žádnou smlouvu.  Investiční arbitráže totiž typicky probíhají na základě dvoustranných mezistátních dohod o ochraně a podpoře investic - takzvaných BITs („bilateral investment treaties"). Odhaduje se, že jich je na světě nyní něco přes dva a půl tisíce. Česká republika jich uzavřela kolem sedmdesáti. Tyto dohody zavádějí standardy ochrany investorů, které musí hostitelské státy plnit.  Mezi tyto standardy ochrany patří: