Sekanina Legal | Mezinárodní právo, ochrana investic, arbitráž

Ondřej Sekanina

Mgr. Ondřej Sekanina LL.M. je advokátem od roku 1996. Před založením vlastní praxe prošel několika mezinárodními advokátními kancelářemi.  Od roku 2001 se věnuje převážně investiční arbitráži.  Pracoval mj. na kauzách Saluka Investments v. Česká republika, Phoenix Action v. Česká republika a Sergej Paušok v. Mongolsko.   V nedávné minulosti zastupoval investora v kauze Peter Franz Vöcklinghaus v. Česká republika.  Ochranu investic učí také na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy.  Kromě toho je rozhodcem Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR.