Sekanina Legal | Mezinárodní právo, ochrana investic, arbitráž

Ondřej Sekanina: Kdo chce stát bít, vždycky si BIT najde

V čísle 38/2010 časopisu Euro vyšel článek Ondřeje Sekaniny o možnosti domácích českých podnikatelů domáhat se ochrany podle mezinárodních dohod o ochraně a podpoře investic.  Protože však v článku došlo k několika nešťastným redakčním zásahům, které nebyly pisateli předloženy k autorizaci, připojujeme jej zde v jeho původní podobě.  Zároveň upozorňujeme na nejzávažnější chybu, ke které došlo v předposledním odstavci, kde má správně být napsáno, že  tuzemský podnikatel si musí vytvořit předpoklady k zahájení investiční arbitráže vyvedením vlastnictví do zahraničí dříve, než se doma dostane do problémů, nikoli po vzniku těchto problémů, jak je uvedeno ve verzi, kterou otisklo Euro.

23.09.2010 v 16:22

Soubory

pdf Kdo chce stát bít, vždycky si BIT najde (168 Kb)