Sekanina Legal | Mezinárodní právo, ochrana investic, arbitráž

Ondřej Sekanina: Nepříme vyvlastnění v praxi mezinárodních investičních arbitráží

Článek se zabývá přístupy, které mezinárodní investiční tribunály používají při posuzování, zda hostitelský stát nepřímo vyvlastnil investorovu investici, třebaže mu formálně neodebral vlastnický titul k investici, například regulatorním opatřením na poli ochrany životního prostředí. Článek vyšel v časopise Jurisprudence 8/2009.

03.01.2010 v 0:58

Soubory

pdf Nepřímé vyvlastnění Jurisprudence 8/2009 (290 Kb)