Sekanina Legal | Mezinárodní právo, ochrana investic, arbitráž

Ondřej Sekanina: Salini test a posuzování existence investice v arbitrážích vedených podle rozhodčích pravidel ICSID

Článek se zabývá tzv. Salini testem, který některé rozhodčí tribunály rozhodující v arbitrážích vedených podle Konvence ICSID používají k určení, zda investorova investice má nárok na ochranu.  Článek vyšel v časopisne Jurisprudence 7/2008.

14.09.2010 v 22:08

Soubory

tif Salini Test a posuzování existence investice - Jurisprudence 7/2008 (2036 Kb)